Od 1.10.2018 může žádat každý.

Pro koho je program určený?

Pro majitele a stavitele rodinných, bytových i obytných rekreačních domů, které slouží k trvalému bydlení (tuto skutečnost jsou povinni doložit). Výše dotace může vyšplhat až do výše 50% z celkových způsobilých výdajů.

Výše dotace?

Dotace se rozděluje na dvě části, fixní a proměnnou.

Fixní výše dotace je pevná minimální částka a pohybuje se od 20 do 60 tisíc korun v závislosti na druhu systému. 

K této částce se dále  přičítá tzv. proměnná část tedy příspěvek 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže.

 

Proměnná část dotace se přiznává i v případě, že jsou použity nestandardní výrobky, např. stávající nepoužívané jímky k akumulaci dešťové vody. Dotace se vztahuje na nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů.

Jaká musí být velikost nádrže?

Minimální velikost nádrže musí být alespoň 2 m3 nebo velikost, která vyjde v dotační kalkulačce.

Maximální velikost nádrže není stanovena, můžete instalovat velikost jak chcete velkou. Pouze musí splnit minimální objem, který vyjde z dotační kalkulačky.

Jsou propláceny i odborné posudky?

U projektů 1. a 2. je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci až 5000 Kč.

U projektů zaměřených na čištění odpadních vod (3) je úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 tisíc korun.

Doba realizace podporovaného opatření je u novostaveb prodloužena z 12 na 24 měsíců.

O dotaci můžete požádat i zpětně. Je důležité doložit maximálně 1 rok staré faktury .

1. Zalévání zahrady

výše dotace až 55 000,- Kč

Dotace určená pro využití dešťové vody pro zalévání zahrady u domu.

 

Pouze pro stávající objekty.

cena posudku: 4 000,- Kč

2. Zalévání a splachování WC

výše dotace až 65 000,- Kč

Dotace určená pro splachování WC a zalévání zahrady.

 

Pro všechny objekty.

cena posudku: 5 000,- Kč

3. Využití šedé vody

výše dotace až 105 000,- Kč

Dotace určená pro systém využívající přečištěné šedé vody spolu s dešťovou vodou.

Pro všechny objekty.

cena posudku: 10 000,- Kč

Základní společné podmínky pro všechny systémy:​

  1. Odvodnění alespoň 50% půdorysného průmětu střešní plochy

  2. Minimální objem nádrže podle dotační kalkulačky (objem nádrže může být i větší)

  3. Nutnost zajistit stabilní teplotu vody (podzemní nádrže nebo nádrž v technických prostorách staveb)

  4. Lze využít i pro stávající vyčištěné a těsné podzemní jímky (žumpy, speciálně upravená tělesa studní)

  5. U systémů s využitím srážkové vody (B.2)/vyčištěné odpadní (C) vody jako užitkové (napojení toalet):

    • u stávajících staveb stačí napojit pouze jedno WC v obytné části objektu​​

    • u novostaveb nutné napojit veškeré WC v obytné části objektu

  6. Vodovodní řád nesmí být v kontaktu s potrubím napojeným na dešťovou vodu aby nedošlo ke kontaminaci pitné vody.

Co je bráno jako způsobilý výdaj?
Způsobilý výdaj:
Odborný posudek
Akumulační nádrž a její vybavení
výkopové a instalatérské práce, betonáž
vodní čerpadlo, rozvody vody (venkovní i vnitřní)
podzemní potrubí, zásypový materiál
prvky zahradní závlahy, filtrační zřízení
Nezpůsobilý výdaj:
 
vsakovací systém přepadu z nádrže
koncové prvky v domě jako je WC, pračka,...
okapové svody, odvodňovací žlab, podlahová vpusť
ČOV