1 - Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady​

Žádat mohou: Majitelé objektů zkolaudovaných před datem 27.4.2017 v celé ČR. Tedy pouze pro stávající domy.

Výše dotace:  celková výše až 55 000,- Kč

  • fixní výše dotace 20 000,- Kč

  • variabilní dotace 3 500,- Kč/m3 nádrže

Maximálně však 50% způsobilých výdajů​

Výše dotace na odborný posudek až 5000,- Kč

cena posudku: 3 800,- Kč

O dotaci můžete požádat i zpětně. Je důležité doložit maximálně 1 rok staré faktury .

Princip:

Dešťová voda má v domě mnoho využití. Jedním z nich je nejpoužívanější zalévaní zahrady. Dešťová voda je jímána do akumulační nádrže odkud je čerpadlem skrze potrubí rozvedena k zavlažovacím prvkům jako jsou zahradní kohouty, vodní zásuvky (garden boxy) nebo zavlažovací systémy.

Podmínky: 

  1. Pouze pro stávající domy, zkolaudované před 27.4.2017.

  2. Odvodnit alespoň 50% střechy.

  3. Lze uplatnit náklady, respektive doklady (faktury apod.) vystavené nejdéle 12 měsíců od data podání žádosti.

  4. Rozvody srážkové vody musí být odděleny od rozvodu pitné vody.

Co je bráno jako způsobilý výdaj?
Způsobilý výdaj:
Odborný posudek
Akumulační nádrž a její vybavení
výkopové a instalatérské práce, betonáž
vodní čerpadlo, rozvody vody (venkovní i vnitřní)
podzemní potrubí, zásypový materiál
prvky zahradní závlahy, filtrační zřízení
Nezpůsobilý výdaj:
 
vsakovací systém přepadu z nádrže
koncové prvky v domě jako je WC, pračka,...
okapové svody, odvodňovací žlab, podlahová vpusť
ČOV