2 - Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

SCHÉMA_2.png

Žádat mohou: Majitelé všech objektů určených pro trvalé bydlení.

Výše dotace:  celková výše až 65 000,- Kč

  • fixní výše dotace 30 000,- Kč

  • variabilní dotace 3 500,- Kč/m3 nádrže

Maximálně však 50% způsobilých výdajů​

Výše dotace na odborný posudek až 5000,- Kč

cena posudku: 4 800,- Kč

O dotaci můžete požádat i zpětně. Je důležité doložit maximálně 1 rok staré faktury .

Princip:

V dešťové vodě se skrývá více potenciálu než si myslíme. Navíc dochází každý den k plýtvání tak drahocenného média, který v dnešní době bere většina populace za samozřejmost. Proč tedy nevyužít dešťovou vodu na splachování WC, mytí auta nebo praní? Dešťová voda je jímána do akumulační nádrže odkud je čerpána pomocí čerpadla nebo domácí vodárny. Rozvody dešťové vody jsou  dopraveny ke koncovým prvkům závlahy, WC nebo pračce.

Podmínky: 

  1. Můžou žádat vlastníci novostaveb i stávajících budov za splnění jednoduchých podmínek. 

  2. Odvodnit alespoň 50% střešní plochy (bráno jako půdorysný průmět).

  3. Lze uplatnit náklady, respektive doklady (faktury apod.) vystavené nejdéle 12 měsíců od data podání žádosti.

  4. Rozvody srážkové vody musí být odděleny od rozvodu pitné vody.

  5. Novostavby musí napojit všechny WC v obytné části. Stávající budovy mohou napojit pouze jedno WC.

Co je bráno jako způsobilý výdaj?
Způsobilý výdaj:
Odborný posudek
Akumulační nádrž a její vybavení
výkopové a instalatérské práce, betonáž
vodní čerpadlo, rozvody vody (venkovní i vnitřní)
podzemní potrubí, zásypový materiál
prvky zahradní závlahy, filtrační zřízení
Nezpůsobilý výdaj:
 
vsakovací systém přepadu z nádrže
koncové prvky v domě jako je WC, pračka,...
okapové svody, odvodňovací žlab, podlahová vpusť
ČOV