3 - Využití přečištěné odpadní vody s využitím dešťové vody

SCHÉMA_3.png

Žádat mohou: Majitelé všech objektů určených pro trvalé bydlení.

Výše dotace:  celková výše až 105 000,- Kč

  • fixní výše dotace 60 000,-/45 000,- Kč

  • variabilní dotace 3 500,- Kč/m3 nádrže

Maximálně však 50% způsobilých výdajů​

Výše dotace na odborný posudek až 10 000,- Kč

cena posudku: 10 000,- Kč

O dotaci můžete požádat i zpětně. Je důležité doložit maximálně 1 rok staré faktury .

Princip:

V domácnosti je spotřebováno velké množství pitné vody, která se díky mytí nádobí, sprchování nebo praní znehodnocuje a mění na vodu tzv. šedou. Přesto můžeme využít potenciál této šedé vody. Pomocí filtrace je šedá voda přečištěna a znovu využita na splachování WC nebo pro zalévání zahrady. Dále i majitelé domácí ČOV mohou využít přečištěnou vodu a využít jí opět na splachování WC nebo zalévání zahrady. Musí mít však povolení o vypouštění odpadní vody do vod podzemních. Tento systém lze kombinovat s využitím vody dešťové.

Podmínky: 

  1. Lze uplatnit náklady, respektive doklady (faktury apod.) vystavené nejdéle 12 měsíců od data podání žádosti.

  2. Rozvody šedé a srážkové vody musí být odděleny od rozvodu pitné vody.

  3. Žadatel je povinen předložit platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, které bylo vydáno příslušným vodoprávním úřadem. (použití pro zálivku).

  4. U systému čištění pouze šedých vod, šedé vody musí mýt svůj vlastní svod k čistící jednotce, svod se nesmí slučovat se svodem černé vody (odpadní voda z WC). U systému s využitím ČOV mají svod jednotný.

  5. V případě žádosti u novostaveb je nutné využít užitkovou vodu pro splachování všech WC. U stávajících budov musí být na tento systém zapojeno alespoň jedno WC.

Co je bráno jako způsobilý výdaj?
Způsobilý výdaj:
Odborný posudek
Akumulační nádrž a její vybavení
výkopové a instalatérské práce, betonáž
vodní čerpadlo, rozvody vody (venkovní i vnitřní)
podzemní potrubí, zásypový materiál
prvky zahradní závlahy, filtrační zřízení
Nezpůsobilý výdaj:
 
vsakovací systém přepadu z nádrže
koncové prvky v domě jako je WC, pračka,...
okapové svody, odvodňovací žlab, podlahová vpusť
ČOV