déšť
Přemýšlíte o zadržování dešťové vody?
Je to jednoduché a můžete i ušetřit.
‚‚Dotace Dešťovka‘‘
STÁT VÁM ZAPLATÍ AŽ 50% NÁKLADŮ
DOTACE DOSAHUJÍ VÝŠE AŽ 105 000.- Kč.
Neztrácejte čas a pouze vyplňte dotazník níže. Zdarma posoudíme jestli máte nárok na dotace.
Modré nebe
O dotaci můžete požádat i zpětně. Je důležité doložit maximálně 1 rok staré faktury .
 PODPOROVANÉ SYSTÉMY DOTAČNÍHO PROGRAMU: 
SCHÉMA_1.png

 1. Zalévání zahrady 

výše dotace až 55 000,- Kč

Dotace určená pro zalévání zahrady u domu.

 

Pouze pro stávající objekty.

cena posudku: 3 900,- Kč

 2. Zalévání a   splachování WC 

výše dotace až 65 000,- Kč

Dotace určená pro splachování WC a zalévání zahrady.

 

Pro všechny objekty.

cena posudku: 4 900,- Kč

 3. Využití šedé vody 

výše dotace až 105 000,- Kč

Dotace určená pro systém využívající přečištěné šedé vody spolu s dešťovou vodou.

Pro všechny objekty.

cena posudku: 10 000,- Kč

Průběh dotačního řízení:
0. Konzultace systému - probereme problematiku a pomůžeme najít řešení
4. Realizace - po schválení Vám běží čas na realizaci systému (12-24 měsíců) → lze prodloužit
1. Zpracujeme OP - následně zpracujeme odborný posudek (1-2 týdny)
5. Dokončení - doložíte na SFŽP doklady pro uzavření smlouvy
2. Podání žádosti - na základě OP vyplníte online žádost a zašlete na SFŽP 
6. Smlouva - do měsíce od doložení dokončení podepíšete smlouvu, případně se doplní nedostatky. (běžně 2-3 týdny)
3. Schválení - do měsíce od podání žádosti Vám přijde vyjádření o schválení, případně se doplní nedostatky. (běžně 2-3 týdny)
7. DOTACE - po podpisu smlouvy Vám je vyplácena dotace na bankovní účet uvedený v žádosti. (do 3 týdnů)
Peníze na svém účtu můžete mít do 9-ti týdnů od podání žádosti. Vše pak závisí na době realizace. 
 
Nárok na dotaci nabývá ve chvíli schválení dotace, tedy v bodě 3 u výše uvedeného schématu a peníze jsou pro vás rezervovány dokud nedoložíte potřebné dokumenty.
Co je bráno jako způsobilý výdaj?
Za způsobilý výdaj je považován takový výdaj, který můžete uplatnit pro čerpání dotace.
Způsobilý výdaj:
Odborný posudek
Akumulační nádrž a její vybavení
výkopové a instalatérské práce, betonáž
vodní čerpadlo, rozvody vody (venkovní i vnitřní)
podzemní potrubí, zásypový materiál
prvky zahradní závlahy, filtrační zřízení a další...
Nezpůsobilý výdaj:
 
vsakovací systém přepadu z nádrže
koncové prvky v domě jako je WC, pračka,...
okapové svody, odvodňovací žlab, podlahová vpusť
ČOV
Zjednodušeně se jedná o prvky, které jsou instalovány mezi odtokovou vpustí (geiger) a přepadem nádrže.
V případě využití vody jako užitkové lze uplatnit dotace na prvky instalované uvnitř budovy až po konečný spotřebič.
Sami si můžete také zjistit velikost úspory a dobu návratnosti ve vaší lokalitě.
Najděte váš objekt na mapě, přepněte na leteckou mapu a obkreslete vaši střechu.
Výpočet vyskočí v pravém horním rohu. Pro výpočet musí být polygon uzavřený.